«زیر سایه» روایتی از پایداری یک زن ایرانی با یک پیشینه سیاسی در دوران موشک‌باران شهرها در زمانه جن‌زدگان. 


«زیر سایه» بابک انوری نماینده بریتانیا در اسکار: روایتی از پایداری یک زن ایرانی با یک پیشینه سیاسی در دوران موشک‌باران شهرها در زمانه جن‌زدگان. قبلاً رمان درخشان «عطر مردگان» ناصر شاهین‌پر را خوانده بودیم درباره آوارگی کارمندان در دوران موشک‌باران و «در ولایت هوا»ی هوشنگ گلشیری را درباره هجوم اجنه به تهران. بچه‌های نسل دوم یکی بعد از دیگری می‌درخشند. حتی در زمینه جنگ هم سازمان تبلیغات با آن بودجه عظیم هیچ گهی نخورد. با منطق خود آن‌ها، این بزرگ‌ترین خیانت است به خون شهدا. پول کلان را بزنی توی خون رفتگان و به خاک افتادگان، شعار ببافی به هم و انبار کنی توی زیرزمین وزارتخانه‌ها یا در آرشیو صدا و سیما.


The farsi-language horror film Under the Shadow, written and directed by BAFTA-nominated Babak Anvari, is World Premiering at the upcoming Sundance Film Festival in Park City, Utah.
Set in post-revolution Tehran, during the Iran-Iraq war, the film a follows a young mother who remains with her six-year-old daughter when others are fleeing local fighting. Things get weird when the mother soon begins to believe an unexploded missile has carried evil spirits into her home and possessed her daughter.
Shot in Amman, Jordan, Bloody Disgusting has the first footage from the film in which the mother has a bad dream. 
Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi, Ray Haratian, Arash Marandi star.
Here’s the official synopsis: “Tehran, 1988: As the Iran-Iraq War rumbles into its eighth year, a mother and daughter are slowly torn apart by the bombing campaigns on the city coupled with the country’s bloody revolution. As they struggle to stay together amidst these terrors, a mysterious evil stalks through their apartment.