زیر نمای خواهر گشت ارشادی

در چرخ گردش فیس بوکی امروزم به
 کاریکاتوری برخوردم در نقد فاطی کماندو یا زنان گشت ارشاد.این کاریکاتور را با صدای سوسن ببینید
ترانه‌خوان:
سوسن


کلام: فرهاد شیبانی
آهنگ: اسفندیار منفردزاده