سبزشدن مهمانی سفارت ایران-کانادا

http://upload20.ir/upload/13200922121180788148.jpg 
سبزهای کانادا نشست سفارت ایران که برای تبلیغ شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی بود را سبز کردند.
http://upload20.ir/upload/1320092212471431525.jpg 
http://upload20.ir/upload/13200922122116240243.jpg 
http://upload20.ir/upload/1320092212962303616.jpg 

دیدگاهتان را بنویسید