سرت را به دیوار بکوبی/بکوبی تا ارواح خطوط تنت به چارچوب غم ت بیایند.

سرت را به دیوار
بکوبی/بکوبی تا ارواح خطوط تنت به چارچوب غم ت بیایند
.
این انسان،این دختر،این
فرزند همین سرزمین به نام نهال سحابی یکی از هزاران دوست فیسبوکی ما،دستش به
خود-کشی ش رفت.دستش را بُرد به خودی که کُشت بود از قبل ترها بعد از بهنام)نهال
سحابی و بهنام گنجی دو تن از کرنشگران سیاسی جوان ایرانی بودند که به مرگ
رسیدن.مبارزهٔ ما برای زندگی‌ و پاس داشتن حرمت زندگان است. مصائب این چنینی باید
دلیل دیگری باشند برای عزمی جزم تر در مبارزهٔ با ظلم و جنایت و شکنجه
.
دبیران نشریه
الکترونیکی سه پنج این داغ جانکاه را به دوستان و بستگان نهال سحابی از صمیم قلب
تسلیت می گویند.یادش گرامی‌ باد
.

http://upload20.ir/upload/13173163821182383574.jpg

دیدگاهتان را بنویسید