سواحل نرماندی ۷۰ سال پس از جنگ جهانی

تارنمای Totally Cool Pix  به مناسبت هفتادمین سالگرد نبرد نرماندی عکس هایی را از کریس هلگرن عکاس خبرگزاری رویتر منتشر کرده که در آن سواحل این مکان در زمان جنگ جهانی دوم و سالها پس از آن نبرد مقایسه میشود.
تارنمای Totally Cool Pix  به مناسبت هفتادمین سالگرد نبرد نرماندی عکس هایی را از کریس هلگرن عکاس خبرگزاری رویتر منتشر کرده که در آن سواحل این مکان در زمان جنگ جهانی دوم و سالها پس از آن نبرد مقایسه میشود.
تارنمای گاردین نیز این عکس ها را منتشر کرده و این امکان را برای بیننده فراهم کرده که با کلیک کردن روی تصویر موقعیت یک مکان را در دو زمان متفاوت می توان دید.
در ششم ژوئن سال ۱۹۴۴ در سواحل نرماندی فرانسه نبردی سنگین بین نیروهای متفقین و ارتش آلمان نازی صورت گرفت که منجر به شکست آلمان و آزاد سازی این بخش از فرانسه شد. این نبرد یکی از بزرگترین عملیات آبی- خاکی شناخته می شود.
در زیر عکسهای تارنمای TCP را می توان دید.
  • Reuters
  • Reuters
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now
D-Day Landings Remembered: Then and Now

دیدگاهتان را بنویسید