به چه حقی با حیات ما بازی می‌کنید؟ مگر متخصصین سانسور چقدر باید این دفتر را زیر و رو کنند آن هم در دوره مدعیان اعطای آزادی بیان (!)
سیدعلی صالحی، شاعر و نظریه‌پرداز شعر، از عدم صدور مجوز آخرین مجموعه شعرش «سرود روح بزرگ» پس از هفت ماه انتقاد کرد.
سیدعلی صالحی، شاعر و نظریه‌پرداز شعر
سیدعلی صالحی، شاعر و نظریه‌پرداز شعر
صالحی در یادداشتی که روز دوشنبه ۶ نوامبر / ۱۵ آبان منتشر کرد، نوشت: «”سرود روح بزرگ” تازه‌ترین دفتر شعر من ماه‌ها است که از سوی مؤسسه انتشاراتی نگاه به دایره مربوطه سپرده شده بلکه پروانه عبور از آخرین تنگناها میسر شود. پس کو، کجا، کی و چرا!؟»
صالحی افزوده است: «دایره بررسی کتاب و صدور مجوز چاپ (وزارت ارشاد) به چه حقی کتاب مرا در نوعی فراموشی و در توقیفی هفت‌ماهه زمین‌گیر کرده است؟»
این شاعر که آثارش در ایران مورد استقبال قرار می‌گیرد در یادداشت خود گفته است: «به چه حقی با حیات ما بازی می‌کنید؟ مگر متخصصین سانسور چقدر باید این دفتر را زیر و رو کنند آن هم در دوره مدعیان اعطای آزادی بیان (!)»
سیدعلی صالحی تاکنون بیش از ۲۰ دفتر و مجموعه شعر در ایران منتشر کرده و سابقه عضویت در دبیران کانون نویسندگان ایران را دارد.
او در همین حال افزوده است که «اعمال وحشت انتظار برای کسب مجوز» برای تک تک آثارش نتوانسته او را خسته و ناامید و منزوی کند.
صالحی با بیان این‌که «صبر هم حدی دارد» هشدار داده است که اگر «طاقت از کف برود»، این مجموعه شعر را در شبکه‌های مجازی منتشر خواهد کرد. او افزوده است: «مدعیان وفور پرفوران آزادی بیان بدانند نه امید واهی و نه تدبیر محتاط‌شان هیچ دردی را درمان نکرده است.»
«مثلثات و اشراق‌ها»، «عاشق شدن در دی ماه، مردن به وقتِ شهریور»، «دیر آمدی ری‌را»، «نامه‌ها و نشانی‌ها»، «دعای زنی در راه که تنها می‌رفت» و «دریغا ملّا عمر!» از جمله آثار مطرح سیدعلی صالحی هستند.