برای اولین بار روی وب

سینمای زمان

(فصلی در سینما 2)
ترجمۀ پرویز شفا
این کتاب فقط یک بار در سال 1355 منتشر شده است.
فهرست
تشریفات: دربارۀ ناگیسا اوشیما/ روث مک کورمیک
اندیشۀ مونتاژ در هنر و سینمای شوروی/ دیوید بوردول
ژان ویگو/ جوزف فلدمن و هری فلدمن
” سینما نوو”ی برزیل در برابر استعمار فرهنگی/ مصاحبه:گری کرادوس، ویلیام استار
مصاجبه با روبرتو روسلینی/ ویکتوریا شولتز
ژان لوک گودار/ چاک کلاین هانسن
فیلمسازی و تاریخ/ مصاحبه: کریستیان براد تومسون
نامه به جین(ساختۀ مشترک ژان لوک گودار و ژان پیر گورن) نقل از نوار صدای فیلم
http://www.mediafire.com/?5q8g3u7pi3ydt16

 

یا
http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http%3A%2F%2Famirezati.persiangig.com%2Fdocument%2FSinemayeZaman.pdf

 

هدیۀ مترجم به باشگاه