برای اولین بار روی وب

سینما سلاح تئوریک

جیمز روی مک بین
ترجمۀ پرویز شفا
چاپ اول(و آخر) این کتاب در سال 1358 توسط کانون فارغ التحصیلان مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما انجام گرفته است.
فهرست
مقدمه ای ساده بر مسئله ای نه چندان ساده/پرویز شفا
گودار و گروه ژیگا ورتوف/ جیمز روی مک بین
سر و صداهای بریتانیایی/ جیمز روی مک بین
http://www.mediafire.com/?kmh62u1143epeba