شانزدهمین یادمان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده برسر مزار آنها در امام زاده طاهر کرج

مراسم یادبود جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، مطابق برنامه ی اعلام شده از سوی کانون نویسندگان ایران، روز جمعه چهاردهم آذرماه 1393 ساعت 3 بعدازظهر بر مزار آنان در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. 

مراسم یادبود جانباختگان راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، مطابق برنامه ی اعلام شده از سوی کانون نویسندگان ایران، روز جمعه چهاردهم آذرماه 1393 ساعت 3 بعدازظهر بر مزار آنان در امامزاده طاهر کرج برگزار شد.
در این مراسم جمع زیادی از مردم و اعضای کانون نویسندگان ایران شرکت داشتند.
امسال نیز چون گذشته ماموران انتظامی و امنیتی پیش از گرد آمدن جمعیت، پنهان و آشکار، در محل مستقر شده بودند. چند دقیقه از ساعت 3 گذشته بود که مجری برنامه ، حافظ موسوی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، مراسم را با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جعفر پوینده و محمد مختاری دو عضو جانباخته ی کانون آغاز کرد و سپس از رضا خندان مهابادی دیگر عضو هیئت دبیران دعوت کرد تا بیانیه ی کانون که به مناسبت این روز نوشته و منتشر شده بود را برای حاضرین بخواند. پس از آن محسن حکیمی درمورد مختاری و پوینده سخنرانی کرد . برنامه ی بعد خواندن شعری بود از سیما صاحبی همسر زنده یاد محمدجعفر پوینده. او به مناسبت این روز شعری سروده و ارسال کرده بود که توسط فرخنده حاجی زاده خوانده شد. همچنین صفا پوینده خواهر جعفر پوینده قطعه شعری قرائت کرد. در ادامه بیانیه ی کانون در گرامی داشت 13 آذر روز مبارزه با سانسور توسط فانوس بهادروند عضو هیئت دبیران خوانده شد. سپس جلسه با شعر خوانی فریبرز رئیس دانا، مریم حسین زاده ( همسر زنده یاد محمد مختاری)، مه آمحقق و سعدی گل بیانی ادامه یافت.
ماموران امنیتی و لباس شخصی که به وفور در اطراف و میان جمعیت حضور داشتند در طول برگزاری مراسم به گرفتن عکس و فیلم از جمعیت و اجرا کنندگان برنامه مشغول بودند و همچنین مجری و برخی از اعضای کانون را زیر فشار گذاشته بودند که مراسم را متوقف کنند با وجود این بیشتر بخش های مراسم برگزار شد. پوسترهایی که کانون برای این مراسم فراهم آورده بود بر دست حاضران بالا رفته و یادآور تعهد به اهداف جانباختگان کانون بود : و از تشنج خونت آوایی برخاست.

دیدگاهتان را بنویسید