شهرزاد؛ از راه دزدی شکل گرفت

شهرزاد؛ از راه دزدی شکل گرفت.آنهم از جیب خالی معلمانی که حداقل بگیری شان یکی از ناجوانمردانه ترین نامردمی های این کشور است ، دستمزد بالای یک میلیارد تومان به شهاب حسینی و ترانه علیدوستی نشان می دهد آنها در این دزدی شریک اند و همدست گرسنگی گرسنه هایند.


محمد آقازاده

شهرزاد؛ از راه دزدی شکل گرفت.آنهم از جیب خالی معلمانی که حداقل بگیری شان یکی از ناجوانمردانه ترین نامردمی های این کشور است ، دستمزد بالای یک میلیارد تومان به شهاب حسینی و ترانه علیدوستی نشان می دهد آنها در این دزدی شریک اند و همدست گرسنگی گرسنه هایند. همانطور که پرگار بی بی سی و حتی جشنواره فیلم کن برای رواج غارت پشت این ماجرایند.کل مضمون شهرزاد تسلیم شدن در برابر منطق پدرسالاری و تسلیم بزرگ آقاها شدن است .مازاد سرکوب نیاز دارد که این منطق در جامعه نهادینه شود و استقبال توده ها ار این مجموعه تلویزیونی نشان می دهد بهترین حامیان سرکوب ، هنرمندان پول زده و خود فروخته است.خیل اسپانسرها در تاتر ، سینما ، هنرهای تجسمی و حتی کافه ها … توسط غارتگران جوان آنهم با همدستی مدیران جلو و پشت پرده نشان می دهد یک برنامه ریزی دقیق برای به کثافت کشاندن هنر است . همان برنامه یی که ورزش و حتی رسانه ها را به کثافت کشاند . وقت آنست برای مبارزه با شهرزادها و فروشنده ها با این هنرمندان و اسپانسرها جنگید . هر چند باید منتظر کیفر ابله هایی شد که تسلیم بزرگ آقاها می شوند . نشریه هایی که علیه این دار و دسته ها فحاشی می کنند از موضع مخالف دست به این عمل نمی زنند بلکه نقش مکمل این پروژه را بر عهده گرفته اند . باید اپوزیسیون را از میان کسانی برگزید که در نهایت دم و دستگاه بزرگ آقایند . وقت آن است که این مثلث شوم نهادهای فرهنگی، هنرمندان واداده و همدست غارت و هچنین روزنامه و مجلات را در معرض رسوایی قرار داد که نقد جدی را خفه کردند و برای پول در آوردن و مدام با هزینه کلان از این جشنواره به آن جشنواره بین المللی می روند و می آیند تسلیم همه چیز از جمله سانسور شده اند و در همه جا هستند ، حتی رسانه ملی که از ملی بودنش هیج نمانده است جز آنکه وضعیت فعلی را دایمی کند . در این میان هنرمندان ، سینماگران مستقل و تاتری های متعهد در فشار این مثلث شر یا برای همیشه حذف می شوند و استعدادهایشان در آتش سوزان پولهای دزدی پژمرده می شوند . برای این گروه باید صدایمان را به هر قیمتی بلند کنیم


دیدگاهتان را بنویسید