شکست ایدئولوژیک نظام ولایت بعد از ۳۵ سال اجبار و سرکوب

حال پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دست‌اندرکاران این فیلم نتوانستند در جذب بازیگران و مردم موفق عمل کنند یا اساسا حکومت جمهوری اسلامی پس از ۳۵ سال تبلیغات گسترده با در اختیار داشتن سازمان‌های عریض و طویل و صرف میلیارد‌ها دلار بودجه شکست سختی را متحمل شده‌ است؟حنانه شهشهانی بازیگر جوان سریال کلاه پهلوی با انتشار تصاویری از خود اعلام کرده است که برای همیشه از ایران رفته است. 

یکی‌ از سایت‌های حکومتی در داخل ایران نوشته است « با وجود این که سریال کلاه پهلوی سعی در نشان دادن تاریخ کشف حجاب و فرهنگ‌سازی برای آن داشته‌ است؛ اما شواهد گویای این هست که این فیلم که از همان ابتدا منتقدان زیادی نیز داشت، حتی نتوانست روی بازیگران آن تاثیر مثبت بگذارد »

خسرو یکی‌ از کاربران فیسبوک می گوید:
« در سریال کلاه پهلوی این خانم و یارانش برعلیه رضا شاه و کشف حجاب، هنر اسلامی شان را نثار ما کردند!
چه را باور کنیم؟ »

حال پرسشی که مطرح میشود این است که آیا دست‌اندرکاران این فیلم نتوانستند در جذب بازیگران و مردم موفق عمل کنند یا اساسا حکومت جمهوری اسلامی پس از ۳۵ سال تبلیغات گسترده با در اختیار داشتن سازمان‌های عریض و طویل و صرف میلیارد‌ها دلار بودجه شکست سختی را متحمل شده‌ است؟

روحانیون طرفدار خمینی قبل از انقلاب نه تنها حرفی‌ از حجاب اجباری نمی‌‌زدند، بلکه وعده از آزاد بودن مردم میدادند …

                             لایک زنی فیس بوک مادیدگاهتان را بنویسید