عصبانیت کیهان از جایزه‌ی گلشیری و روزنامه‌ی شرق

به بهانه جايزه ادبي بنياد غيرقانوني گلشيري چند نفر از اعضاي كانون منحله نويسندگان و اپوزيسيون نظام گردهم آمدند.
روزنامه
شرق در شماره روز شنبه خود اقدام به چاپ عكسي از شركت كنندگان در جايزه
زيرزميني گلشيري كرد. يكي از چهره هاي شاخص اين تصوير سيمين بهبهاني شاعره
محبوب فرح و سانسورچي بدنام رژيم پهلوي است.
وي از چهره هاي مورد توجه روزنامه شرق است كه تقريباً هر هفته در اين روزنامه به انحاء و بهانه هاي مختلف به وي پرداخته مي شود.
بهمن
فرمان آرا، شريك سابق بوشهري شوهر اشرف پهلوي در حوزه سينما و باني سينماي
پوچ گراي بعد از انقلاب نيز از چهره هاي ديگر در اين مراسم است. فرمان آرا
پس از انقلاب از كشور خارج شد و بعد از دوم خرداد به دعوت مهاجراني وزير
فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات به ايران بازگشت.
علي اشرف درويشيان از
اعضاي چپ گر نماي نوكر راست كانون نيز از افراد ديگر حاضر در جلسه ياد شده
است. وي كه از ابتداي انقلاب به مخالفت با جمهوري اسلامي پرداخته است سال
گذشته نيز در مراسم جايزه زيرزميني گلشيري به خاطر فعاليت هاي سياسي اش
عليه نظام هدف تقدير قرار گرفت.
فرهاد توحيدي توده اي سابق رئيس هيئت
مديره و سخنگوي خانه منحله سينما نيز از اشخاص ديگر تصوير مذكور است.
روزنامه شرق با پررنگ كردن مراسمي كه چندان هم مورد توجه رسانه ها قرار
نگرفت و با قراردادن تصاوير كساني كه به مخالفت با انقلاب اسلامي مشهود
هستند درصدد مطرح كردن آنها در فضاي فرهنگي و رسانه اي جامعه است. اميد است
مسئولين محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيروهاي انتظامي نسبت به
فعاليتهاي غيرقانوني «بنياد گلشيري» واكنش نشان داده و از فعاليت هاي
زيرزميني اين محافل جلوگيري به عمل آورند.

دیدگاهتان را بنویسید