ممانعت از حضور خبرنگار یا عکاسان داخلی و خارجی یا انتشار عکسهایشان از اعتراضات یک هفته گذشته و همچنین قطع گسترده اینترنت سبب شد عکس‌هایی که از این اتفاقات منتشر می‌شود چندان زیاد نباشد و ویدئوهای شهروندان جای آنها را بگیرد، با این حال برخی عکس‌های خبرنگاران یا شهروندان تبدیل به نمادهای این اعتراض و در سطح وسیع منتشر شدند.ممانعت از حضور خبرنگار یا عکاسان داخلی و خارجی یا انتشار عکسهایشان از اعتراضات یک هفته گذشته و همچنین قطع گسترده اینترنت سبب شد عکس‌هایی که از این اتفاقات منتشر می‌شود چندان زیاد نباشد و ویدئوهای شهروندان جای آنها را بگیرد، با این حال برخی عکس‌های خبرنگاران یا شهروندان تبدیل به نمادهای این اعتراض و در سطح وسیع منتشر شدند.
اعتراض
Image captionفیلم و عکس این خانم که حجابش را بر سر چوب کرد به یکی از نمادهای اصلی اعتراضات اخیر بدل شده است
اعتراضات
Image captionاین عکس از نیروهای امنیتی نیز از عکس‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی نشانه حضور و فعالیت نیروها بود
اعتراضاتحق نشر عکسTWITTER
Image captionتصاویر و فیلم‌های زیادی از سوزاندن کارت بسیج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد
اعتراضات
Image captionتصویر مادر ستار بهشتی با این پیام برای آقای خاتمی هم یکی از عکس‌هایی بود که انتشار وسیعی داشت
اعتراضاتحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionحضور نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه
اعتراضاتحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionیکی از عکسهای نمادین اعتراضات اخیر که حتی روی جلد روزنامه‌های خارجی هم رفت
اعتراضاتحق نشر عکسGETTY IMAGES
Image captionفرار دانشجویان از مقابل دانشگاه تهران
اعتراضاتحق نشر عکسTWITTER
Image captionشعار نویسی روی دیوار و انتشار عکس یا فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی رونق دارد
اعتراضاتحق نشر عکسEPA
Image captionاین هم یکی دیگر از عکس‌های نمادین اعتراضات اخیر است که انعکاس گسترده‌ای داشت
اعتراضات تهرانحق نشر عکسTWITTER
Image captionعکس این ماشین آب‌پاش در اعتراضات تهران هم در سطح وسیعی منتشر شد