صفحه ما را در فیس بوک لایک بزنید

سلمان سیما:خوب نگاه کنید! چشمانتان را بازکنید! اینان طرفداران تیم فوتبال تیراختورسازی هستند. مردمانی از خطه غیور آذربایجان!!! بوشهری های عزیز را هم میهن خود می دانند و در غم آنها سوگوارند. بارها و بارها این مردم به تجزیه طلبی و وابستگی به بیگانه متهم شده اند. بارها تمسخر شده اند و می شوند. بارها مطالبات بر حقشان نادیده گرفته شده و می شود. هر کسی که اسم فرزندش را ترکی گذاشت، به زبان مادری اش صحبت کرد، خواهان توجه بیشتر به زبان مادری اش شد، از تیم تیراختورسازی حمایت کرد و پیگیر مطالبات و حقوق اقوام ایرانی بود تجزیه طلب نیست.

در آذربایجان عموم مردم به تجزیه و جدایی طلبی بها نمی دهد. آن مقدار که ملی گرایان رمانتیک و افراطی در بوق خطر تجزیه می دمند تجزیه طلبی در آذربایجان رونق ندارد. یک تاریخ مبارزه و ایستادگی، وجود ستارخان ها و باقرخان ها و هزاران شهید دفاع از وطن خط بطلانی است بر اندیشه آنانی که هر حرکتی در آذربایجان را در راستای تجزیه آذربایجان تعبیر می کنند و در واقع نژاد پرستی و بعضا حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی را پشت عناوینی همچون: دفاع از تمامیت ارضی، جلوگیری از دخالت بیگانگان، دفاع از استقلال کشور و منافع ملی پنهان می کنند.مردم آذربایجان به خوبی می دانند که سایر اقوام ایران هیزم تری به آنان نفروخته اند و برای دستیابی به مطالباتشان باید با دیکتاتوری و استبداد حکومت مرکزی مبارزه کنند. حرف آن عده قلیلی که سایر اقوام را دشمن مردم آذربایجان می داند در آذربایجان خریداری ندارد. حکومت اقتدارگرای مرکزی از نفرت پراکنی قومی و اختلاف افکنی بسیار استقبال می کند. برای یکبار هم که شده تاریخ را ورق بزنیم، مشروطه را مرور کنیم، جنگ تحمیلی را مرور کنیم. نقش آذربایجان را در دفاع از تمامیت ارضی ایران و در پیشبرد جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم کشورمان ببینیم و صدای واقعی مردم آذربایجان را بشنویم. آذربایجان پاره تن ایران است و امروز در غم زلزله بوشهر سوگوار است؛ همانطور که دیروز بوشهر در غم زلزله آذربایجان سوگوار بود. دست آخر آنکه استمرار و ادامه نظام جمهوری اسلامی بیش از هر چیز تمامیت ارضی ایران عزیز را تهدید می کند.