عکسی که خبر ساز شده چهار شخصیت مهم دارد که در بخش تشریفاتی محل برنامه بزرگداشت نلسون ماندلا در استادیوم ” ساکرسیتی” نشسته اند


عکسی که خبر ساز شده چهار شخصیت مهم دارد که در بخش تشریفاتی محل برنامه بزرگداشت نلسون ماندلا در استادیوم ” ساکرسیتی” نشسته اند. عکس اینطور نشان می دهد که خانم هله تورنینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک در حالی که وسط باراک اوباما و دیوید کامرون نشسته است با تلفن موبایل خود دارد از این جمع دوستانه که همه لبخند به لب دارند عکس می گیرد. و نفر چهارم میشل اوباما است که نه تنها در کادر این عکس دوستانه قرار ندارد بلکه با حدی فاصله از همسرش نشسته و قیافه بسیار جدی و شاید حتی دلخوری دارد.