فرخ زادها

 
فروغ، پوران، مهران، مهرداد، فریدون، سرهنگ فرخ زاد، گلوریا و بانو توران فرخ زاد. تنها دکتر امیرمسعود فرخ زاد، فرزند دوم خانواده، در این عکس حضور ندارد

دیدگاهتان را بنویسید