فرزندان حداقل ۴۰۰ مقام حکومتی کشور در انگلستان هستند؛ چهار برابر این رقم هم در اروپا

چکیده :فقط در سال ۲۰۱۰ فرزندان
حدود ۴۰۰ کارمند عالی‌رتبه‌ی ایران در دانشگاه‌های انگلستان در حال تحصیل
بوده‌اند. شمار این افراد در سطح کل اروپا حدود چهار برابر است. از تعداد
فرزندان مقامات دولتی ایران که در آمریکا در حال تحصیل و زندگی هستند، و
تعداد افراد مشابهی که در اروپا زندگی می کنند اما مشغول تحصیل نیستند،
آماری ارائه نشده است….

یک روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه فقط در سال ۲۰۱۰ فرزندان حدود
۴۰۰ کارمند عالی‌رتبه‌ی ایران در دانشگاه‌های انگلستان در حال تحصیل
بوده‌اند، خواستار اعمال تحریم بر این افراد وابسته به دولت ایران شد.

روزنامه «دی ولت» علاوه بر اعلام آمار ۴۰۰ نفری فرزندان مقام های ایرانی
در انگلستان در حال تحصیل هستند، شمار این افراد در حال تحصیل را در کل
اروپا حدود چهار برابر این رقم ذکر کرده و البته از تعداد خانواده های مقام
ها که مشغول زندگی و نه تحصیل در اروپا هستند، و همچنین از تعداد فرزندان
مقامات دولتی ایران که در آمریکا در حال تحصیل و زندگی هستند، آماری ارائه
نکرده است.
http://2.bp.blogspot.com/_mkH81EZd5mg/SlmJWv-keEI/AAAAAAAAAFI/Q7lW_gbtGO0/s400/34pl1uf.jpg

به گزارش انتخاب؛ این روزنامه آلمانی با بیان اینکه «تحریم‌ها تاکنون
نتوانسته نخبگان دولتی ایران را هدف قرار دهد»، به آمار «تحصیل فرزندان
نخبگان دولتی ایران» اشاره کرده و نوشته است: نخبگان حکومتی جمهوری اسلامی
فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به راحتی به کشورهای اروپایی می‌فرستند.
فقط در سال ۲۰۱۰ فرزندان حدود ۴۰۰ کارمند عالی‌رتبه‌ی ایران در دانشگاه‌های
انگلستان در حال تحصیل بوده‌اند. شمار این افراد در سطح کل اروپا حدود
چهار برابر است.

«دی ولت» در پیشنهادی که آن را برای «از پای درآوردن ایران» موثر
دانسته، می نویسد: تحریم‌های بین‌المللی باید هوشمندانه بر روی نخبگان
حکومتی متمرکز شود. تحریم‌های بین‌المللی را باید هر چه قوی‌تر متوجه
نخبگان ساختار حکومتی ایران کرد، زیرا آنها ارکان قدرت را می‌سازند و
تصمیمات در سطوح مختلف را اتخاذ می‌کنند.

سرچشمه گرفته از وب سایت کلمه

دیدگاهتان را بنویسید