قطار مردم

قطار مردم
نشر الکترونیک سایت ادبی عروض منتشر کرد:
رمان “قطار مردم” چهارمین کتاب حجت بداغی است که توسط سایت عروض منتشر می‌شود. پیش از این کتاب «میز گرد» و کتاب «تریلوژی خمیازه» توسط انتشارات الکترونیک عروض و «من فکر می‌کنم من» توسط انتشارات تهران صدا از این نویسنده منتشر شده است.

قطار مردم
حجت بداغی
رمان
چاپ اول: آبان ۱۳۹۰
شماره‌ی کتاب: (۳۹ )
نشر الکترونیک سایت عروض
حق چاپ و بهره برداری برای نویسنده محفوظ است

برای دانلود کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.
قطار مردم (حجم فایل: ۶.۵۲ MB)