قطعه ناب: «مرگ»| صمد بهرنگی

«مرگ خیلی آسان می‌تواند به سراغ من بیاید، اما من تا می‌توانم زندگی کنم،
نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شوم که
می‌شوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من، چه اثری در زندگی
دیگران داشته باشد»

صمد بهرنگی، ماهی سیاه کوچولو

دیدگاهتان را بنویسید