قیام مردمی وسینماگران سبز وبنفش | «دیگر باید کسب موقعیت گذشته را برایتان به رویا تبدیل کرد»

سئوال دیگر این که شما که در جریان خرداد ۸۸ برای ندا اشک تمساح میریختید چرا در حرکت عمومی کنونی که خیلی فراگیر تر از آن سال هست صدایتان در نمیآید؟ اگر هم اظهار وجودی میکنید میخواهید با حسابگری برای باز سازی نظام با طرح مسئله رفراندوم وقت بخورید اگر این روز‌ها هم بخواهید با فرصت طلبی موج سواری کنید دیگر نمیگذاریم هم از توبره بخورید هم ار آخور، ماموران جنایت کار نظام
قیام مردمی وسینماگران سبز وبنفش
حرف هایی باسینماگران دوم خردادیاین بار مردم عادی نه روشنفکران ، نه دارندگان مدارک عالی از دانشگاهای معتبر جهان ، نه مذهبی‌ها ،نه ملی/مذهبی‌ها ونه … با شجاعت و شهامت پای در میدان مبارزه گذاشته اند ،این بار دیگر انتصاباتی در پیش نیست تا باند‌های مافیایی ج. الف از اصلاح طلب گرفته تا اصول گرا و…برای کسب قدرت یا برای داغ کردن صندوق ارتجاع دعوای‌های خانوادگی را به مطبوعات بکشانند.
حرکت‌ها خود جوش است، شعار‌ها از بیش تعین شده نیست . از دل برآمده است حتی اگر به مذاق ما هم خوش نیاید.
. رایی هم در کار نیست تا حامیان دوم خرداد با طرح سئوال رای من کو ؟مطالبه‌اش کنند ، کسی به پشت بام نمیرودتا طبق سنت شکل گرفته‌ای که ریشه در استبداد وارتجاع مذهبی دارد از ندای الله اکبر استمداد به طلبد .در این شرایط است که جنبش این بار ویژگی خاصی دارد که آنرا از حرکت هایی که باند جنایتکار دوم خرداد در آن رخنه کرده بود متمایز می کند
. یک حکومت نامردمی، جانی، ضد تحول، ضد زن ،عقب مانده وفناتییک سرتا پای غرق در فساد وتباهی ،دزدی. چپاول به زور سر نیزه در قدرت پوشالی‌اش جا خوش کرده است. مردمی غوطه ور در فقر وتنگدستی با وجودگسترش فحشا واعتیاد با هوای آلوده ،غذای آلوده، و…مگر چقدر می توانند تحمل کنند ودم بر نیاورند؟ .عمر ننگین آخوند‌ها سالهاست سر آمده اما همچنان حکم میرانند. دلایل ماندگاری بسیار است که بررسی دلایل سیاسی آنرا به سازمان‌های سیاسی واگذار میکنم . 
اما من به صادرات فرهنگی جمهوری داعش اسلامی استناد میکنم که به گمانم سهم مهمی در بقای این نظام نا انسان داشته است .
وقتی دولت اوباما یک هواپیما پول نقد به ج. داعشی تقدیم میکند خوب خیلی طبیعی است که آکادمی اسکار هم دو مجسمه در دوسال متوالی نثار فرستادگان تروریست‌ها بکند.
اما سینماگران باند دوم خرداد ی بهره‌های بسیاری از رابطه حسنه نظام داعشی با کشورهای اروپایی وامریکا بردند بی‌جهت نبود که گلمکانی سردبیر ماهنامه فیلم با صراحت گفت :
ما در کن سهیمه داریم. 
بهتر بود میگفت:
ما در جشنواره‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا + امریکا سهمیه داریم ؟تا سهم دیگر مدیران به خصوص کسلیک مدیر برلیناله ، اعضای آکادمی اسکار، ژیل ژاکوب مدیر بازنشسه کن نادیده گرفته نشود.
بر گردیم وبحث این بارمان را ادامه دهیم.
اطلاعیه سینماگران دوم خردادی در ارتباط با انتصاب خاتمی پیش روی من است. بخشی از اطلاعیه را با هم بخوانیم:
« در شرایطی که شبیخون فرهنگ غرب وغرب زدگان این پرچم بر افراشته را آماج حملات سهمگین خود قرار داده در حالیکه رهبر فرزانه ومعظم انقلاب مبارزه با این شبیخون فرهنگی را در صدر حرکت‌های عاجل وضروری انقلاب اسلامی دانسته اند در این برهه حساس در خشش فرهنگ تابناک اسلامی را از میان طوفان به سلامت عبور دهد اهمیت والایی دارد »بعد از مقام ولایت عظما ی مترقی !میخواهند که موافقت فرمایند خاتمی پرزیدنت تدارک چی بش
همین چند سطر اطلاعیه ماهیت باند هنری دوم خرداد وحامیان خاتمی وبقیه را روشن می کند این آقایان وخانم‌ها به جلاد‌ترین نا انسان یعنی آخوند دوزاری (خامنه ای) میگویند رهبر فرزانه و میخواهند پرچم ارتجاع ج. الف را با بهره از الطاف وی در سراسر جهان بر افراشته کنند.
حالا دانستید اتحادیه اروپا از صاحبان چه اندیشه هایی حمایت می کند ؟تصاویر چه کسانی سردر اتحادیه اروپا آویزان می شود؟
آیا به آنچه امضاء کرده ایداعتقاد دارید؟ اگر جواب بله است وای به حال آن جماعتی که به شما وجوایزتان افتخار میکنند ..
سئوال دیگر این که شما که در جریان خرداد ۸۸ برای ندا اشک تمساح میریختید چرا در حرکت عمومی کنونی که خیلی فراگیر تر از آن سال هست صدایتان در نمیآید؟ اگر هم اظهار وجودی میکنید میخواهید با حسابگری برای باز سازی نظام با طرح مسئله رفراندوم وقت بخورید اگر این روز‌ها هم بخواهید با فرصت طلبی موج سواری کنید دیگر نمیگذاریم هم از توبره بخورید هم ار آخور، ماموران جنایت کار نظام با شقاوت با بپا خواستگان رفتار میکنند همین روز‌ها دهها انسان از پیر وجوان، زن ومرد را به جرم خواست‌های بر حقشان میکشند اما جمع شما به روی خودتان نمیاورید،بله آن بار میخواستید باند خودتان را تقویت کنید ،ندا یک بهانه بود اما اینبار قیام گرسنگان است که خودتان هم ترسیده اید نکند همه پرونده‌ها باز شودو زد وبند‌های مدیران فستیوال‌ها با ج.الف تماما بر ملاشود .من چند سال است به شما سینماگران خاتمی چی توجه داده‌ام وگفته‌ام به ترسید از آن روزی که کاسه صبر مردم لبریز شود واما چنان مست باده پیروزی قلابی بودید که این هشدار‌ها را به هیچ گرفتید. البته از حمایت بخشی از روشنفکران و دیگر خارج نشینان هم کم بهره نبردید شنیدیم اصغر فرهادی وتیم آلوده‌اش هم دارند تلاش میکنند تا همچنان بازد وبند وجملات دو پهلو
شهرت قلابی ونا حقشان را حفط کنند اگر من بمانم اگر جانی در بدن داشته باشم بیاری همراهان آگاهم که همیشه قوت قلبی برای من بوده اند دیگر نمیگذاریم موقعیت قلابی کسب کنید وحق سینماگران مستقل را به نفع باند‌های حکومتی مصادره کنید دیگر باید کسب موقعیت گذشته را برایتان به رویا تبدیل کرد.
حرف بسیار است باز هم در این موارد سخن خواهم گفت 

بصیر نصیبی دهم ژانویه ۲۰۱۸ زابروکن/ آلمان

دیدگاهتان را بنویسید