لباس شخصی ها / پرگار – بی بی سی

بررسی رابطه لباس شخصی ها با روحانیت حاکم و نظام جمهوری اسلامی توسط مهرداد دوریش پور استاد جامعه شناسی در استکهلم، حامد یوسفی پژوهشگر فرهنگ سیاسی، آزاده اسدی فـارغ التحصيـل بانکداری و شاهین پرویزی فیلمساز.

http://www.tourjan.com/wp-content/uploads/2009/11/985f58af1724ae7bdc6af4b6dcc86fb1902180cc8b1df7a3208a095e7b994d3cec00f2b02e75ec188916881.jpg
“لباس شخصی ها” کی هستند، گروهی با هویت و خاستگاه مشخص اجتماعی، یا دار و دسته یی بی ریشه اما با کارکرد موثر سیاسی؟
برنامه این هفته پرگار / داریوش کریمی – تلویزیون بی بی سی فارسی

دیدگاهتان را بنویسید