مجموعه شعرها آفاق شوهانی

 

ویرگول ها به کنار! آمدنم آمده«تو» ببیند

آفاق شوهانی

چقدر تاریکی بکشم؟
بر اندام این زن
این زن جارو کشیده بر هر چیز
پشت این خط نشسته و می گوید:
«آخه آشغال! دوستت دارم»


لینک مستقیم برای دریافت کتاب