مرضیه آمد

http://upload20.ir/upload/13195550821306106612.jpg 
مسیح علی نژاد/فیس بوک:مرضیه
وفامهر بازیگر فیلمِ «تهرانِ من حراج» که به نود ضربه شلاق محکوم شده بود
دیروز آزاد شد…می گوید: خواهرانش رفته بودند مقابل زندان به استقبالش
….می گویم: معلوم است که جای مرضیه در آغوش خواهران و خانواده اش هست و
نه زندان قرچک ورامین….زندانیان مان را پس می گیریم….
(مرضیه
وفامهر بازیگر و مستندساز ایرانی پس از سه ماه و نیم بازداشت در زندان
قرچک ورامین به قید وثیقه آزاد شد. او هفته گذشته به دلیل بازی در فیلم
مجوزدار «تهرانِ من حراج» ساخته گراناز موسوی به یکسال حبس تعزیری و ۹۰
ضربه شلاق محکوم شده بود. حکم وی در مرحله تجدیدنظر است
)

دیدگاهتان را بنویسید