مرور ۱۰۰ سال زيبايی در ايران در یک دقیقه

 وبسايت پروژه «کات دات کام» که جريان تغيير مدل مو و آرايش زنان را دنبال می‌کند، در اپيزود سوم سراغ سيرتحولی زيبايی زنان در ايران رفته است.اين اپيزود با حضور «سابرينا سرجی»، مدل ايرانی – آمريکايی ساخته شده است.


وبسايت پروژه «کات دات کام» که جريان تغيير مدل مو و آرايش زنان را دنبال می‌کند، در اپيزود سوم سراغ سيرتحولی زيبايی زنان در ايران رفته است.
اين اپيزود با حضور «سابرينا سرجی»، مدل ايرانی – آمريکايی ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید