مستندت را خواهیم ساخت

ناما جعفری:وقتی مستند ساز، بازیگر، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، کارگردان، وزیر، وکیل، کرد، ترک،بلوچ، زن، مرد، بچه، بزرگ، صغیر، کبیر در زندون باشند. آدم باید بگه مملکتمون رو آزاد کنید، مملکتمون!

تا کی هر روز بگیم اینو آزاد کنید ، اونو آزاد کنید ، چرا خودمون کاری نمی کنیم، نشستیم منتظر چی ؟.روزی مستند جمهوری اسلامی را خواهیم ساختhttp://upload20.ir/upload/131731638217934387.jpg

دیدگاهتان را بنویسید