پیام فتوحیه پور:یک روز صبح نیک آهنگ کوثر وقتی بیدار شد متوجه شد در رختخوابش به یک روزنامه نگار بزرگ و تحلیل گر سیاسی مرجع تبدیل شده است.

چون این دگردیسی را دوست داشت و از آن خوشش آمده بود پس شروع کرد به فعالیتهای گسترده ضد همه ی فعالان سیاسی غیر از رضا پهلوی و گیر دادن به همه ی سردمداران حکومتهای فعلی و قبلی ایران غیر از رضا پهلوی و ضبط کردن استریو فونیک صدای تمام فرزندان سران سیاسی جهان به جز رضا پهلوی.
همچنین در این راستا هر وقت سوار هواپیما شد از خودش یک عکس داف خسته ی متفکر گرفت و گذاشت توی فیس بوک که بگوید چه داف خسته ی متفکر فعال سیاسی عظیمی است.
پایان