عباس صالحی

عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت که ابلاغ “فهرست سیاه” نویسندگان و ناشران در زمان دولت محمود احمدی نژاد، به طور شفاهی و “بدون هیچ سند کتبی و رسمی” صورت می‌گرفته است.
پویا عزیزی:این مصاحبه را خوب بخوانید و به یاد بیاورید آن هایی که به اسم پناهنده سیاسی و تحت پیگرد و قربانی سانسور و ممنوع القلم بورس ها و کمک های مالی و معنوی اروپا و آمریکا را در نوردیدند و کارهایشان هم در دوره محمود چاخان و هم در دوره حسن کلید، در ایران مجوز چاپ گرفت و منتشر شد. آن ها که اسم شان هنوز در لیست ممنوع القلم های موسسات پن و مشابهین است ولی کتابشان در تهران چاپ می خورد و حساب هاشان هنوز یورو و دلار و کرون و پوند می بیند از احساسی انسانی به نام شرم خالی اند.

………………………

عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت که ابلاغ “فهرست سیاه” نویسندگان و ناشران در زمان دولت محمود احمدی نژاد، به طور شفاهی و “بدون هیچ سند کتبی و رسمی” صورت می‌گرفته است.

آقای صالحی در مصاحبه با شماره یکشنبه ۸ دی (۲۹ دسامبر) روزنامه دولتی ایران گفت: “برخی از نویسنده‌ها در دوره قبل اعلام شده بود که کارشان منتشر نشود.” وی افزود: “در حیطه ناشران تعلیقی مجموعه اسامی محدودتری وجود داشت اما در بحث ممنوع القلم‌ها تعداد بیشتری در فهرست به قولی سیاه قرارداشتند.”
بحث در مورد فهرست نویسندگانی که گفته شده در زمان آقای احمدی نژاد اجازه انتشار نوشته های خود را نداشته اند، حدود یک ماه قبل و پس از آن بالا گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور، در بخشی از گزارش صد روز فعالیت دولت یازدهم گفت که این دولت، نویسندگان “ممنوع‌القلم” را به “سریع‌القلم” تبدیل کرده‌است.

در پی این اظهارت، وزیر ارشاد دولت دهم، معاون فرهنگی وی و گروهی از دیگر محافظه کاران منتقد دولت آقای روحانی، در اظهار نظرهایی جداگانه سخنان رئیس جمهور را نادرست دانستند.
عباس صالحی در مصاحبه امروز خود با روزنامه ایران تاکید کرده: “اگر شما در بازار نشر جست‌و‌جویی داشته باشید؛ خواهید دید که در چند سال گذشته آثاری که مجوز داشتند و محتوای آنها هم مشکلی نداشت، امکان چاپ نداشتند.”
علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم، پیشتر ‘برخی از مدیران فرهنگی سابق’ را مجری دستورات ‘دیکته شده’ توسط دستگاه‌های امنیتی دانسته بود

آقای صالحی افزوده است: “پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم خواسته‌ای است که رئیس جمهوری به دنبال بررسی آن هستند.”
در اوایل آذرماه، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم نیز در گفتگویی با روزنامه ایران ” وجود “لیست سیاه” نویسندگان و ناشران در دولت قبل را مورد انتقاد قرار داد.
آقای جنتی با ذکر اینکه چاپ آثار شمار زیادی از نویسندگان ممنوع بوده گفت: “کافی بوده که اسم یک نویسنده روی جلد کتاب باشد تا کتاب به محاق بیفتد.”
وی با اشاره به “فهرست ۵۰ ناشر که به آنها گفته شده بود حق عرضه کتاب در نمایشگاه بین‌المللی را ندارند” افزود: “حدود ۴۰۰ عنوان کتاب بدون مجوز در ارشاد بود که بعضی از آنها کاملا رد شده بودند و برخی بلاتکلیف بودند فقط به این خاطر که توسط ناشرانی که در لیست سیاه قرار داشتند منتشر شده بودند.”
وزیر ارشاد “برخی از مدیران فرهنگی سابق” را مجری دستورات “دیکته شده” توسط دستگاه‌های امنیتی دانست.