“من از دوستت دارم” با صدای یدالله رویایی

« من از دوستت دارم »

شعر: یدالله رویایی
صدا: یدالله رویایی
از تو سخن از به آرامی
از تو سخن از به تو گفتن
از تو سخن از به آزادی
وقتی سخن از تو می گویم
از عاشقانه
            از عارفانه
                      می گویم
از دوست دارم
                از خواهم داشت
از فکر عبور در به تنهایی
من با گذر از دل تو می کردم
من با سفر سیاه چشم تو زیباست
                                    خواهم زیست
من با به تمنای تو
                   خواهم ماند
من با سخن از تو
                    خواهم خواند
ما خاطره از شبانه می گیریم
ما خاطره از گریختن در یاد
از لذت ارمغان در پنهان،
ما خاطره ایم از به نجواها…
من دوست دارم از تو بگویم را
ای جلوه ای از به آرامی
من دوست دارم از تو شنیدن را
تو لذت نادر شنیدن باش.
تو از به شباهت، از به زیبایی
بر دیده ی تشنه م تو دیدن باش


دیدگاهتان را بنویسید