ناصر صفاريان و محسن شهنازدار آزاد شدند

http://www.dw-world.de/image/0,,6574795_1,00.jpg
انجمن مستند سازان ایران در یک خبر کوتاه ،آزاد شدندناصر صفاريان و محسن شهنازدار را تائید کرد.
هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، مجتبی میرطهماسب و
کتایون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) بازداشت
شدند.

دیدگاهتان را بنویسید