نامه‌ای به یک امیرقاسمی!”پوشیده بودیم بریم واسه رژيم چنج”



رادیو چهرازی بزنید! این برنامه: نامه‌ای به یک امیرقاسمی!



…والله شب و روزمون شد معسود بهنود… علی جون هرچی مرده یه دوزار فراهم کن این ماهواره رو از اینا پس بگیر! خدا انشاالله باعث و بانیشو آتیش بزنه که دورُ از تو گرفت داد دست اینا! اینجا همه دیوونه‌ها دارن شبیه اینا میشن: همه بی‌طرف! نایس! تکثر! پروگرسیو… امیرقاسم این تن بمیره برگرد تا نرفتیم از دست…