جمعی از ایرانی ها و آمریکایی ها دیشب در مراسم یادیود ۲ برادر جوان ایرانی عضو یک گروه راک و یک خواننده و ترانه سرا که هفته پیش در نیویورک به قتل رسیدند، شرکت کردند. ضارب ایرانی که خود عضو یک گروه راک دیگر بود هفته پیش دقایقی پس از این کشتار خودکشی کرد. این حادثه بازتاب گسترده رسانه ای در آمریکا داشت.


بی بی سی :جمعی از ایرانی ها و آمریکایی ها دیشب در مراسم یادیود ۲ برادر جوان ایرانی عضو یک گروه راک و یک خواننده و ترانه سرا که هفته پیش در نیویورک به قتل رسیدند، شرکت کردند. ضارب ایرانی که خود عضو یک گروه راک دیگر بود هفته پیش دقایقی پس از این کشتار خودکشی کرد. این حادثه بازتاب گسترده رسانه ای در آمریکا داشت. بهمن کلباسی از این مراسم و پرسشهای بی پاسخ این قتل گزارش می دهد.