برای اولین بار روی وب
ندبه
نمایشنامه
بهرام بیضائی
این کتاب در سال 1356 نوشته و برای اولین و آخرین بار در زمستان 1371 در 750 نسخه در سوئد منتشر شد.
http://www.mediafire.com/?3k8oiqidna0kadq