چهل و پنج سال پیش در چنین روزهایی، منطقه تاریخی تخت جمشید در جنوب غرب ایران، شاهد برگزاری یکی از مجلل ترین مهمانی های تاریخ ایران و چه بسا بزرگ ترین و باشکوه ترین مهمانی جهان در قرن گذشته بود. در جشن هایی که با عنوان رسمی «۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش بزرگـ» برگزار شد، سران نزدیک به ۷۰ کشور جهان حضور داشتند. 


چهل و پنج سال پیش در چنین روزهایی، منطقه تاریخی تخت جمشید در جنوب غرب ایران، شاهد برگزاری یکی از مجلل ترین مهمانی های تاریخ ایران و چه بسا بزرگ ترین و باشکوه ترین مهمانی جهان در قرن گذشته بود. در جشن هایی که با عنوان رسمی «۲۵۰۰مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به‌دست کوروش بزرگـ» برگزار شد، سران نزدیک به ۷۰ کشور جهان حضور داشتند.