نمایشی برای همبستگی با زندانیان سیاسی ایران


تعدادی دانشجو امروز در لندن برای اعلام همبستگی با فعالان سیاسی ایرانی که در زندان بسر می برند، نمایشی اجرا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید