نمایی از ولی عصر در ایام ماضی

http://valiasrst.files.wordpress.com/2012/11/267589_382281478510968_851518172_n.jpgدر این پست بعضی از عکس ها قدیمی خیابان
ولی عصر را که جمع کرده ایم ارائه می کنیم. تحولات خیابان ولی عصر به خوبی
رشد سرسام آور شهرنشینی در تهران را نشانمان می دهد. بسیاری ار شلوغ شدن و
بی نظمی تهران شکایت می کنند و ان را به گردن روی کار امدن جمهوری اسلامی
می اندازند انگار اگر تغییر رژیم پیش نمی آمد جهان کوچک ما به همان صورت
باقی می ماند. بسیاری در رسانه های اجتماعی این عکس ها را منتشر کرده و بر
گذشته از دست رفته افسوس می خورند.


جدا از آن دسته کسانی که باغرق کردن خود در
گزشته ی خیالی که هرگز وجود نداشته از مواجهه با اکنون سر باز می زنند بهتر
ست این نکته را به خاظر بسپاریم که تهران امروز محصول رشد افسار گسیخته
سرمایه داری ست. این روند از زمان رژیم پهلوی شروع شده  ولی چون بورژوازی
کمپرادور متولی ان بود با مقاومت شدید اجتماعی مواجه بود این مقاومت با رشد
بورژوازی ملی در دولت جمهوری اسلامی به کل از هم گسیخت و به بسترهای
اجتماعی دیگر منتقل شد.ه

شهر محل تولید و مصرف سرمایه ست. سرمایه داری
شهر را می سازد  نه شخص محمد رضا پهلوی یا روح الله خمینی. تهران دیروز و
امروز ما محصول شرایط متفاوت تولید و مصرف سرمایه ست.


گفته می شود که نمایی از خیابان ولی عصر ست پیش از درخت کاری.ه

چهارراه ولی عصر در ایام ماضی و حاضر

نمایی از ساختمان ها میان چهارراه ولی عصر و میدان ولی عصر

نمایی از تقاطع خیابان طالقانی و ولی عصر

منسوب به فریدون فروغی در حال اجرا در ولی عصر

میدان ولی عصر در دهه ی پنجاه

دیدگاهتان را بنویسید