نه_به_وقاحت

کسی که خود «جیره‌خوار» یک باند قدرت است و شهامت عذرخواهی و دست کشیدن از ریاکاری و پول کثیف را ندارد، بهتر است درباره «کارد به استخوان رسیدن» دانشجویان سکوت کند.

دستمزد ایشان در «شهرزاد1» 900 میلیون تومان، یعنی معادل 68 سال حقوق یک معلم بوده است.اینستاگرام سه پنج


توییتر سه پنج


#نه_به_وقاحت

کسی که خود «جیره‌خوار» یک باند قدرت است و شهامت عذرخواهی و دست کشیدن از ریاکاری و پول کثیف را ندارد، بهتر است درباره «کارد به استخوان رسیدن» دانشجویان سکوت کند.


دستمزد ایشان در «شهرزاد1» 900 میلیون تومان، یعنی معادل 68 سال حقوق یک معلم بوده است.


فرازهایی از «#بیانیه_فراگیر_دانشجویان_ایران» که نمی‌دانم این مواجب بگیر وقیح چرا خودش را با دستمزد میلیاردی، دخیل در رنج تنیده در آنها دانسته است:

* ثمرۀ زندگی مادران و پدران ما، در نتیجۀ برآیند چند دهه عمل مشترک قانونگذاران و مجریان، در تکاپوی تأمین هزینه‌های سنگین حداقلی برای معاش، به یغما رفته است. بیکاری، استثمار و عدم امنیت شغلی بیداد می‌کند. بهداشت، درمان و مسکن بدل به کالاهایی گران‌بها شده‌اند که وسع خریدشان از عهدۀ بسیاری از مردم بیرون است.
*در کنار آن هزاران فرصت شغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از دست می‌رود و متقابلاً شمار دهشتناک بیکاران افزون می‌گردد.
*هرجا زمزمه‌ای نیز هست، گوشی شنوای دردهای فراوان رنجبران جامعه نیست. چنین است که عدالت و آزادی، حالا دیگر، توأمانِ هم به محاق رفته‌اند.
*جملگی دست‌ها را به هم داده‌اند تا کاردها به استخوان‌ها رسند.
#نه_به_شهرزاد
#توقف_تولید_شهرزاد۲

دیدگاهتان را بنویسید