نگاهی به امپراطوری احساس، ساخته ی ناگیسا اوشیما

امپراطوری احساس ،یکی از اروتیک ترین فیلم های تاریخ سینما است.اثری که می توان آن را پژوهشی ژرف در قلمرو تمایلات سادومازوخیستی انسان تلقی کرد.فیلمی که اگر چه  تعلق به سینمای پورنوگرافی ندارد،اما در بسیاری از صحنه ها،مرز میان یک سینمای  مرسوم روشنفکرانه و سینمای پورنو شکسته می شود.

 In the Realm of the Senses (1976)

دیدگاهتان را بنویسید