هفت صدا مصاحبۀ ریتا گیبرت

هفت صدا
مصاحبۀ ریتا گیبرت
با:
گی یرمو کابررا اینفانته، خورخه لوئیس بورخس، میگل آنخل آستوریاس، خولیو کورتاسار، اوکتاویو پاز، گابریل گارسیا مارکز، پابلو نرودا.
ترجمۀ نازی عظیما
چاپ 1357، انتشارات آگاه
http://www.mediafire.com/?lvull43a36vkd3j 

دیدگاهتان را بنویسید