همه‌ی سیاب‌های عبدل/عباس سلیمی آنگیل
مجموعه شعر
ناشر:نشر زده در الکترونیک (سه پنج) به سال ۱۳۹۲ تیرماه
طراح جلد و صفحه آرایی:مرضیه بابائیان
عکس:رضا دریاکناری
شماره کیوسک:پنجاه و چهار
آماده سازی و نظم صفحات:تکنوگراف سه پنج

به صورت آنلاین ورق بزنید


دریافت فایل پی دی اف


همیشه اینجا