عکسی از ورود استاد محمد رضا شجریان به شهر سانفرانسیکو به منظور تمرین برای برگزاری تور کانادای ایشان به همراه برادران پورناظری که در روز چهارشنبه،گرفته شده. این تور در ماه دسامبر امسال در شهرهای مختلف کانادا با همکاری نوازندگان غیر ایرانی برگزار خواهد شد.

Maestro shajarian arrived today to start their rehearse for the upcoming concert with Tahmoures brothers in Canada. @ San Francisco Airport.

Photo by Mohammad Kheirkhah