وقتی انقلاب ها شکست می خورند

نماهنگی از فیلمساز آمریکایی اون مارک، که تقدیم شده به ایرانیانی که به نام الله شکنجه و اعدام شدند و به قهرمانان انقلاب سبز … با شما همواره در قلب های ما … هرگز تسلیم نشوید
http://3.bp.blogspot.com/_FDG-Izxkmy8/SmgKcgA28hI/AAAAAAAAAAg/ljdd4l3Vr6k/S220/880324_Mousavi_azadi01.jpg

دیدگاهتان را بنویسید