ویرجینیا وولف خاطره‌ای در خانه‌ی ییلاقی نداشته!

ویرجینیا وولف اصلاً کتابی به نام «خاطرات خانه‌ی ییلاقی» ندارد! گفته می‌شود جملات منسوب به ایشان متعلق به یک وبلاگ‌نویس ایرانی است.
قطعه‌ی منسوب:
«در راه بازگشت به شهر موهایم را از ته ماشین کردم. دلم می‌خواست چیزی از وجودم را بِکَنم بریزم دور. یک‌جور انتقامِ آیینی. ما زن‌ها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به کوتاه کردن. ناخن‌ها، موها، حرف‌ها، رابطه‌ها.»
خاطرات خانه‌ی ییلاقی – ویرجینیا وولف
طبق اظهار نظر چند نفر از دوستان بلاگر، این جمله را ابتدا یک دختر وبلاگ‌نویس ایرانی در وبلاگش ذکر کرد. البته ایشان قصد گمراه کردن کسی را نداشته و به شوخی زیر آن نوشته بود: «ویرجینیا گلف».
خانم «آیدا کارپه دیم» بعضی از پست‌های وبلاگشان را به اسم «ویرجینیا گلف» و «سیلویا پرینت» (به جای وولف و پلات) امضا می‌کرد! اما انگار بسیاری که حرف خود نویسنده را نیز قبول ندارند، اصرار می‌کنند این جمله‌ها متعلق به «ویرجینیا وولف» نویسنده‌ی مشهور انگلیسی است!
طی صحبت‌هایی که با خانوم “کارپه دیم” در فیس‌بوک داشتیم، ایشان حتی خبری از خبرگزاری مهر به ما نشان دادند که آنجا هم از همین جملات به جای نویسنده‌ی اصلی استفاده شده بود! (پاراگراف آخر)

برای آن دسته از دوستانی که مایلند مطالب اصلی ایشان در این ژانر را بخوانند، تمام آنها را  اینجــا آپلود کردیم.
متأسفانه «آیدا کارپه دیم» وبلاگ خود را پاک کرده‌اند و اثبات این مطلب را که نویسنده‌ی آن خودشان هستند، برای ما دشوار. هرچند بسیاری از دوستانی که وبلاگ ایشان را می‌خواندند بر صحت این موضوع مُهر تأیید می‌زنند، اما ما به صورت مستدل نمی‌توانیم این انتساب را تأیید کنیم.
این جمله متعلق به هرکسی هم که باشد، متعلق به «ویرجینیا وولف» نیست. ایشان اصلاً کتابی به نام «خاطرات خانه‌ی ییلاقی» ندارند! و حتی در مقالات و داستان‌های کوتاهشان نیز چنین عنوانی به چشم نمی‌خورد!
لیست کتاب‌های ایشان به نقل از کتابخانه‌ی مجازی دانشگاه آدلاید (البته هیچ‌کدام از این کتاب‌ها در فارسی هم به نام «خاطرات خانه‌ی ییلاقی» ترجمه نشده‌اند):

رمان‌ها:
• The Voyage Out [1915]
• Night and Day [1919]
• Jacob’s Room [1920]
• Mrs Dalloway [1925]
• To the Lighthouse [1927]
• Orlando [1928]
• The Waves [1931]
• Flush: A Biography [1933]
• The Years [1937]
• Between the Acts [1941]
داستان‌های کوتاه:
• Monday or Tuesday [1921]
1. A Haunted House
2. A Society
3. Monday or Tuesday
4. An Unwritten Novel
5. The String Quartet
6. Blue & Green
7. Kew Gardens
8. The Mark on the Wall
• A Haunted House and other short stories [1944]
1. A Haunted House
2. Monday or Tuesday
3. An Unwritten Novel
4. The String Quartet
5. Kew Gardens
6. The Mark on the Wall
7. The New Dress
8. The Shooting Party
9. Lappin and Lapinova
10. Solid Objects
11. The Lady in the Looking–Glass
12. The Duchess and the Jeweller
13. Moments of Being
14. The Man Who Loved His Kind
15. The Searchlight
16. The Legacy
17. Together and Apart
18. A Summing Up
مقالات:
• The Common Reader, First Series [1925]
1. Preface
2. The Common Reader
3. The Pastons and Chaucer
4. On Not Knowing Greek
5. The Elizabethan Lumber Room
6. Notes on an Elizabethan Play
7. Montaigne
8. The Duchess of Newcastle
9. Rambling Round Evelyn
10. Defoe
11. Addison
12. The Lives of the Obscure
13. Jane Austen
14. Modern Fiction
15. “Jane Eyre” And “Wuthering Heights”
۱۶٫ George Eliot
17. The Russian Point of View
18. Outlines
19. The Patron and the Crocus
20. The Modern Essay
21. Joseph Conrad
22. How it Strikes a Contemporary
• The Common Reader, Second Series [1925]
1. The Strange Elizabethans
2. Donne After Three Centuries
3. “The Countess of Pembroke’s Arcadia”
۴٫ “Robinson Crusoe”
۵٫ Dorothy Osborne’s “Letters”
۶٫ Swift’s “Journal to Stella”
۷٫ The “Sentimental Journey”
۸٫ Lord Chesterfield’s Letters to His Son
9. Two Parsons
10. Dr. Burney’s Evening Party
11. Jack Mytton
12. De Quincey’s Autobiography
13. Four Figures
14. William Hazlitt
15. Geraldine and Jane
16. “Aurora Leigh”
۱۷٫ The Niece of an Earl
18. George Gissing
19. The Novels of George Meredith
20. “I Am Christina Rossetti”
۲۱٫ The Novels of Thomas Hardy
22. How Should One Read a Book?
• A Room of One’s Own [1929]
• Three Guineas [1938]
• The Death of the Moth and Other Essays [1942]
1. The Death of the Moth
2. Evening Over Sussex: Reflections in a Motor Car
3. Three Pictures
4. Old Mrs. Grey
5. Street Haunting: A London Adventure
6. Jones and Wilkinson
7. “Twelfth Night” At the Old Vic
8. Madame de Sévigné
۹٫ The Humane Art
10. Two Antiquaries: Walpole and Cole
11. The Rev William Cole
12. The Historian and “The Gibbon”
۱۳٫ Reflections at Sheffield Place
14. The Man at the Gate
15. Sara Coleridge
16. “Not One of Us”
۱۷٫ Henry James: 1. Within the Rim
18. Henry James: 2. The Old Order
19. Henry James: 3. The Letters of Henry James
20. George Moore
21. The Novels of E. M. Forster
22. Middlebrow
23. The Art of Biography
24. Craftsmanship
25. A Letter to a Young Poet
26. Why?
27. Professions for Women
28. Thoughts on Peace in an Air Raid
منابع:
چند لینک مفید:
جواب جالب یک وبلاگ‌نویس به متن مذکور!

به روز رسانی ۱۴ دی ماه ۹۱:

وبلاگ ایشان از قرار معلوم دوباره در همان آدرس قرار دارد و پست مذکور نیز در دسترس می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید