ياد بعضي نفرات / روشنَم مي دارد…


شهرام رفیع زاده:ياد بعضي نفرات / روشنَم مي دارد…

برای من هوشنگ گلشیری یکی از همان هاست حتما که “وقت هر دلتنگي 

سويشان دارم دست / جرئتم مي بخشد/ روشنم مي دارد.”

حالا که دوباره صدای هوشنگ گلشیری را شنیدم، همین سطرهای آقا نیما رژه رفت توی ذهن و زبانم.

این گفت و گو که در آن هوشنگ گلشیری از زندگی و آثارش حرف می زند سال 78 از رادیو بی بی سی پخش شده و حالا با عمومی شدن بخشی از آرشیو این رادیو در دسترس یا بهتر “گوش رس” همگان است.
دیدگاهتان را بنویسید