پاریس پنهان دهه ی 1930

دوربین می تواند به محرمانه ترین اماکن تمدن کنونی ما وارد شود و بی اغراق، مناظر پنهان از نگاه ما را بگیرد.اگر تصاویر جامعه
ی زیرزمینی غرب میانه خنده به لب ما می آورد در مقابل در کتاب پاریس پنهان
دهه ی 30 نمایش فواحش و مشتریان آنها نمایشی از اندوه است.اینجا عکاس باید
دارای جسارت تجاوز به لحظات خصوصی،شکستن قوانین اجتماع و دوربین باشد تا
چیزی را به ما بنمایاند که در غیر این صورت هرگز امکان مشاهده ی آن را به
دست نمی آوردیم
                هالا پلاف-فرهنگ دوربین-ترجمه ی رعناجوادی-انتشارات سروش-1375
                                                     روسپی خانه-از کتاب پاریس پنهان دهه ی 30


جولز
برسای در 9 سپتامبر 1899 از مادری ارمنی و با  پدری لهستانی در لهستان به
دنیا آمد و در سال 1924 به عنوان عکاس خبری وارد پاریس شد. کتاب عکس “ پاریس پنهان دهه ی 1930
حاصل عشق او به اسلوب خیابانها و معماری  پاریس، عکاسی شب و نگاه دقیق او
زندگی اجتماعی پاریسی است.پاریسی که نماد،مد، خوشگذارانی و سرزندگی شبانه ی
اروپا شده بود و به روایت احمد شاملو از روبر مرل در “مرگ کسب و کار من است” به عنوان “مادر همه ی پدر سوختگیها” شناخته می شد.
کاباره ماکسیم
رقصنده ها
روسپی در خیابان
مرد در برابر فروشگاه لباس زیر زنانه
روسپی در اتاق هتل
عشرتکده شبانه

اما
در روایت  برسای از این زندگی شبانه ی اسطوره شده ی پاریسی شاهد چشمان
اندوهگین زنان، خستگی و بطالت و روزمرگی مردانیم.او بدون آنکه شعار بدهد
پوچی سبکی از زندگی را به نمایش گذارده.
برسای
راوی زندگی شبانه مردانی است که  افسوس ها و نا امیدیها و روزمرگیهاشان را
در آغوش زنانی التیام می بخشند که قربانیان زندگی اجتماعی پاریسیند.

پاریس
پنهان دهه ی 1930، بینوایان قرن بیستم است؛ اگر چه در روایت واقع گرایانه
برسای دیگر جایی برای قهرمانان دست نیافتنی مانند عالیجناب میریل، اسقف
دینی، و یا آقای مادلن توبه کار نیست و داستان برسای تنها روایت بی کسی و
اندوه فانتین، پوچی تولومیس و بدبختی گاورش است.
برسای
مانند هوگو مجذوب نتردام و مجسمه ها و کنده کاریهای قرون وسطایش است و در
میان روایت حال آدمها به این نماد و مرکز پاریس توجه ویژه نشان می دهد و
سپس به سراغ گوژپشت ها و اسمرالداها می رود.

علاقه اش به بازی نور و عکاسی شب، استفاده
از آینه ها در ساخت یک نمای کامل و بازتابهای نور در مه و بخار و
سنگفرشهای خیس او اثر او را فراتر از یک روایت ژورنالیستی برده و از او یک
هنرمند تمام عیار می سازد.  

دیدگاهتان را بنویسید