پرتره ها مخفى

سال ١٩٨١ ، دخترى ٢٢ ساله بنام فرانچسكا وودمن در منهتن از پنجره مى پرد و خودكشى ميكند ،پنج سال بعد در أتاقش ٨٠٠ عكس پيدا ميشود

سال ١٩٨١ ، دخترى ٢٢ ساله بنام فرانچسكا وودمن در منهتن از پنجره مى پرد و خودكشى ميكند ،پنج سال بعد در أتاقش ٨٠٠ عكس پيدا ميشود ، عكس هايى كه او از خودش گرفته و موشن هاى عجيب و اگزاتيك تمام عكسها را اشغال كرده . او به عنوان يك استعداد برتر در جامعه عكاسى كه مردان همه رنكينگ هاى برتر را أشغال كرده اند مطرح است.

أو لقب آخرين عكاس مدرن را دارد 

كارهاى او اميته شده كارهاى ونگوگ نقاش است.او در پر تره ها خودرا مخفى ميكرده و سبك أو انتى پر تره ناميده شده، هنوز عكاسان بزرگ متحير از عكسهاى عجیب او هستند


دیدگاهتان را بنویسید