NNS ROJ:
یک زورج هنری با اجرای یک کار پرفورمنسی اعتراض خود را به بمبارانهای
مناطق مرزی کردستان عراق از سوی جنگنده های ایران و ترکیه نشان دادند.
 
“کردستان
زرار” و “وریا بداغی” دو هنرمند کرد روز پنجشنبه هشتم سپتامبر(هفده
شهریور) در روستای “ماونان” از توابع شهر چومان اقلیم کردستان عراق، در یک
پروژه پرفورمنسی روی دیوار خانه های این روستا نقاشی کردند.
 
وریا
بداغی در این رابطه به پایگاه خبری روز(NNS ROJ) گفت: با این کار می
خواستیم به ساکنین روستا بگوییم که مشکلات آنها از طریق هنر نیز می تواند
انعکاس یابد و به این ترتیب به آنها روحیه بدهیم.
این هنرمند کرد افزود همچنین می خواستیم با هنر مبتنی بر سمبلهای آشتی جنگ و خشونت را محکوم کنیم. 
 
وی
اما مهمترین هدف اجرای این پروژه را پیوند دادن مساله بمباران روستاهای
مرزی به موضوع “هنر برای حقوق بشر” و نیز بازتاب آن به بیرون به وسیه هنر
برشمرد.
وریا بداغی گفت: “فروکاستن ترس و دلهره جنگ در بین
کودکان و بازگردندانشان به فضای هنر و صلح، همچنین درگیر ساختن ذهن این
کودکان با هنر از طریق مشارکت دادن آنها در کارهای هنری از دیگر اهداف
برگزاری این پروژه بود.
 
وی افزودهنگام برگزاری
برنامه هواپیماهای جنگی ایران چند باردر حال پرواز بر فراز آسمان روستا
دیده شدند و حتی به گفته برخی از اهالی مناطق اطراف روستا را بمباران
کردند. 
 
به گفته این هنرمند کرد، کودکان روستا در
این پروژه با شور و نشاط خاصی شرکت کردند و “به طور کلی اهالی روستا از
برگزاری چنین برنامه ای روحیه گرفتند.”
در پایان برنامه کودکان با خواندن سرود و ترانه کردی معنای خاصی به آن بخشیدند.