پسر مسخره‌ی پیکاسو هستم

نقد کتاب:

شاعری با جنون

پسر مسخره‌ي پيكاسو هستم

«پسر مسخره‌ی پيكاسو هستم»
چاپ اول خرداد۸۴/ چاپ دوم تیر۸۵
ناما جعفری
نشر مينا | تعداد صفحه ۶۵
«پسرمسخره ي پيكاسوهستم» عنوان اولين مجموعه‌ي شعر از «ناما جعفري» مي باشد.
اين كتاب در خرداد ۱۳۸۴ منتشر شدودرتیر۱۳۸۵ به چاپ دوم رسیداین برای اولین باراست که درشعرجوان ایران کتابی به این سرعت به چاپ دوم می رسد.کتاب شامل چهار بخش مي‌باشد.  بخش نخست اين كتاب «كلوزآپ ازشهيدگمنام –مثلاً ناما جعفري» نام دارد و شامل ۷ شعر بلند است. بخش دوم «اين شعرها داراي اختلال حواس مي باشند» نام دارد و ۳ شعر بلند و ۲ شعر كوتاه را در برمي‌گيرد.  بخش سوم  «گفتگو با چكيده‌اي از چند گزارش شعري….» نام دارد كه شامل ۶ شعر مي‌باشد و بخش آخر كه بخش روايت‌هاي سه‌گانه است «نمايي كلي از اتاقي به هم‌ريخته به شكل سنگرهاي جنگ جهاني اول » است كه شامل شعرهاي روايتي است و يك نامه پست شده به خواب‌هاي ناما جعفری…..
همچنین«پسرمسخره‌ي پيكاسوهستم» با دوطراحي جلد مختلف روانه بازارکتاب شداست.
                                                    سه برگ از این کتاب
 
                                        در سرم آمبولانس جيغ مي كشد