پس کی پس؟

پرسش همیشگی تمام نسل های ایرانی،از دهه یک تا دهه نود.
گروه موسیقی آلترنانتیو کیوسک به رهبری آرش سبحانی ترانه تازه  “پس کی پس؟ ” رو منتشر کرده.
موزیک ویدئو این کار رو ببینید.