پورنوگرافی کودکان

از جمله این مجسمه که دختر برهنه ای را نشان می دهد که بر روی دختر برهنه دیگری سوار شده، در حالیکه یک آلت تناسلی مردانه از دهان یکی از دخترها بیرون آمده است.

مجسمه‌ای ساخته برادران چپمن (جیک و داینوس) هنرمندان بریتانیایی پس از شکایت‌های یک گروه حمایت از حقوق کودکان از نمایشگاهی در رم خارج شد.
این مجسمه که دو دختر برهنه را نشان می دهد، از ماه دسامبر در گالری مکسی در رم به نمایش عمومی گذاشته شده بود.

برادران چپمن در سال ۲۰۰۳ نامزد جایزه هنری ترنر شدند

اما گروه ایتالیایی “نظارت بر حقوق کودک” گفته است که این مجسمه “پورنوگرافی کودکان” است و باید از این گالری بیرون برده شود.
این مجسمه فایبرگلاس در سال ۱۹۹۷ توسط برادران چپمن ساخته شد که آثارشان عموما دارای فاکتورهای آشکار جنسی و بعضا ضد مذهبی است.
از جمله این مجسمه که دختر برهنه ای را نشان می دهد که بر روی دختر برهنه دیگری سوار شده، در حالیکه یک آلت تناسلی مردانه از دهان یکی از دخترها بیرون آمده است.

هفته گذشته نیز جیک چپمن، یکی از دو برادر خبرساز بود.
او گفته بود که بردن کودکان به گالری‌های هنری “وقت تلف کردن” است.
به گفته او “ایستادن یک بچه مقابل کار پولاک مثل این است که بگویی این کار به بی عقلی یک بچه است.” او افزود که “بچه‌ها که هنوز آدم نیستند.”
جیک چپمن و برادرش داینوس در سال ۲۰۰۳ نامزد جایزه هنری ترنر شده بودند.
art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

Jake & Dinos Chapman are British artists who creates prints, installations, miniature scenes, and most obviously sculptures examining contemporary politics, religion, morality, and sexuality with searing wit. The Chapman duo combines humor and horror, the sublime and perverse, in ways that shock and confront viewers with their voyeuristic style of art.
art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

art blog - Jake & Dinos Chapman - empty kingdom

دیدگاهتان را بنویسید