کارنامه هنری میرحسین موسوی

میرحسین موسوی را به عنوان سیاستمدار می شناسند. چه الآن که در حصر خانگی است، چه زمانی که در دهه‌ ۱۳۶۰ نخست وزیر ایران بود. با این حال موسوی قبل از این که سیاستمدار شود نقاش و معمار بود و در تمام سال‌های درگیریش با سیاست هر دو رو دنبال کرده است.


بی بی سی :میرحسین موسوی را به عنوان سیاستمدار می شناسند. چه الآن که در حصر خانگی است، چه زمانی که در دهه‌ ۱۳۶۰ نخست وزیر ایران بود. با این حال موسوی قبل از این که سیاستمدار شود نقاش و معمار بود و در تمام سال‌های درگیریش با سیاست هر دو رو دنبال کرده است. برنامه تماشا در هفته اى كه هزار روز از حصر خانگى میرحسین موسوى می‌گذرد، نگاهی دارد به آثار نقاشی و معماری میرحسین موسوی و تصاوير و نوشته هايى نادر از كارهاى هنرى او در دهه چهل شمسی را به نمایش می‌گذارد.دختر موسوی و رهنورد گفته چند وقتی است که در حصر وسایل نقاشی هم دارند.


دیدگاهتان را بنویسید